ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

....................................

ΠΡΟΣΚΛΗΣEIΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Στην Αθήνα σήμερα, 20 Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας “ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ Προϊόντα Πνευματικής Δημιουργίας ΑΕΒΕ” αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στα γραφεία της στην οδό Μωραΐτη 3, στην Αθήνα στις 29/8/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30   με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 26ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017. 3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές 5 τουλάχιστον μέρες  νωρίτερα από την ημέρα της συνέλευσης στα γραφεία της εταιρείας.  

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

.......................................................................................................

 2016.jpg - 372.33 KB

.....................................................................................................

bibliopolis-isologismos-2014

.....................................................................................................

Document-page-001

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 2015.jpg - 65.21 KB

............................................................................................